Lidanien Wiki

Valg af diff: mærk i radioknapperne de revisionerne du ønsker at sammenligne og tryk enter eller knappen nederst på siden. Forklaring: (nuværende) = forskel fra nuværende revision, (forrige) = forskel fra foregående revision, m = mindre ændring.

  • nuværendeforrige 21. apr. 2012, 21:1378.156.104.246 bidrag 1.245 bytes +1.245 Oprettede siden med 'Østad er hovedbyen på Halstedø og er hjemhavn for Ølandar-Flåden. Byen og øen ligger under Fyrstedømmet Ølandar. Østad har 3400 indbyggere som hovedsageligt...'