Lidanien Wiki
Advertisement

En adelig er en person som har modtager en titel af en fyrste eller af kongen. Med denne titel følger ofte en række privilegier og noget jord. Men der kan også være tale om en embedstitel.

Alle adelige titler i Kongeriget Lidanien er arvelige medmindre andet er skrevet i adelsbrevet eller ved kongelig eller fyrstelig erklæring.

I Lidanien skælnes der mellem forskellige niveaer af titler.

Kongen kan i realiteten give alle titler han vil med få undtagelser. Kongen kan ikke give fyrstelige titler da grundloven forhindrer oprettelsen af nye fyrstedømmer. Derfor kan kongen kun give almene adelstitler som knyttes til Hovedstadsregionen.

Fyrster kan give alle de almene titler de vil som hører under deres respektive fyrstedømme.

Kongelige titler: (bæres af medlemmer af den kongelige familie)

Konge: (regerende konge)

Dronning: (regerende dronning eller hustru til regerende konge)

Kronprins/Kronprinsesse: (arving til tronen)

Prins/Prinsesse, (øvrige børn af kongen og dronningen, arvingen til tronens ægtemand)

Storfyrste/Storfyrstinde, (øvrige medlemmer af den kongelige familie, regerende dronnings ægtemand.)


Fyrstelige titler: (bæres af Fyrsterne af Lidanien og deres familie)

Fyrste/Fyrstinde: (bæres af lederen af et fyrstedømme)

Storhertug/Storhertuginde: (bæres af lederen af et storhertugdømme og en regerende fyrstindes ægtemand)

Hertug/Hertuginde: (bæres af lederen af et hertugdømme og en regerende Storhertugindes ægtemand)


Almene adelstitler (Højadel): (giver af fyrsterne til adelige indenfor deres eget fyrstedømme, ofte knyttet til et len)

Baron/Baronesse (Baron bruges til ægtemanden ved en regerende hertuginde) Lensgreve/Lensgrevinde (Gives til en greve som holder mere end 1 len, Lensgreve bruges ofte til en regerende Baronesses ægtemand) Greve/Grevinde


Almene adelstitler (lavadel): (giver af højadelige til adelige indenfor deres eget len)

Godsejer Ridder Højherre/Højfrue

Advertisement