Lidanien Wiki
Advertisement

En biblioteksmager er magere som arbejder med visdom og viden som deres hovedfelt. De fungerer ofte som bibliotekarer og undervisere.

De fleste biblioteksmagere opholder sig på bibliotekerne i Palanthos. Man kan kende en biblioteksmager på på det grønne kantbånd der er på hans kåbe.

Biblioteksmagere har som deres første opgave i livet at søge efter viden og samle den ind til bibliotekerne under magernes kontrol.

Advertisement