Lidanien Wiki
Advertisement

Tilbedere:

Der er mange i Lidanien som tilbeder Delijah. Men ofte er det personer som søger visdom, underviser eller på anden måde værdsætter viden. Især Magere, vismænd, profeter, digtere, filosofer, alkymister.


Dogme:

’Den som ej tager parti eller side ser mest. Den som ser mest, erfarer mest. Den som erfarer mest, ved mest. Viden er styrke.’


Udbredelse:

Delijah er tilbedt i næsten hele riget men hovedsageligt kun i lukkede enklaver af få tilbedere. Der er sjældent man ved hvme der tilbeder Delijah da disse ofte anser dette som en privat sag.

I Magerdømmet Mystrala der fungerer som magernes hovedregion er der hvor der findes flest Delijah-tilbedere. Religionen er ikke altid velset da den er meget skjult og lever i et slør af hemmelighedskræmmeri.

De seneste 50 år er der kommet en stigning i antallet af Delijah-tilbedere i Fyrstedømmet Tirrlock og i Fyrstedømmet Ildrav-Olimaria.


Højmesse:

Rygter siger at denne ceremoni foregår ved delen af viden og dyb meditation. Men af de mange der har prøvet at snige sig ind til en ceremoni er kun meget set bagefter. ’Læren er min ånde og bogen min stok, livet er min sti. Ham som vandrer den sti og mener han ej behøver stok falder nemt, som ham der blot mener at han kan standse op når han selv tror han er nået langt nok. Begge har de aldrig forstået vores budskab og den sti vi træder af. Se, og lær. Men spred kun din visdom til de som er trådt langt nok af stien.’ –Første afsnit af ’Vogternes’ indvielsesritual.


Skabelsen og verdenssyn:

Ifølge den tidligste legende skabte Delijah orden i kaos og slog den magi fast, der skabte kosmos. Igennem rå energi skabte Delijah verden. Og sammen med sine to søskende blev de kendt som ”De 3 øverste” og skabte alle de andre guder til at hjælpe, og lede den verden af liv der opstod på jorden.

Delijah har igennem æoner stået tilbage og overvåget verden for kun at gribe ind når det er nødvendigt.

Til forskel fra de øvrige religioner anerkender Delijah alle religionerne fuldt ud. Også mørke religioner. Delijah har altid været en vis gud der ser livet som noget man betragter grundigt og tænker over inden man fører de større handlinger ud i livet. At tage parti, vælge side, generelt tage beslutninger, har altid konsekvenser. Og det er Delijahs tilbederes opgave præcist at vide hvad disse konsekvenser er og hvor verden er på vej imod. Derfor kan alle være sikker på at en Delijah tilbeder ikke går imod andre religioner og verdenssyn. Delijah er essensen af neutralitet og forståelse.

Det er alment anderkendt i veluddannede kredse at skabelsen ifølge Delijah er den virkelige historie om verdens skabelse og flere Patriarker har erklæret dette offentligt. Men ude på landet og i de mindst uddannede kredse som tæller størstedelen af befolkningen knytter man sig til sin gud som den der skabte verden.


Magerne og Templet

Næsten alle magere er tilbedere af Delijah, men der kan forekomme undtagelser. Mange ærkemagere tager det som en selvfølge at man kun tilbeder Delijah når man træder ind i den betroede cirkel magere. Denne cirkel er et lukket selskab og selv ikke almene tilbedere bliver betroet den viden der bliver delt i ”Rådet af Magere”. Inden for templet findes et stærkt optegnet hierarki. Men da religionen er meget lukket er det ofte at ingen ved hvem der er medlem af dette råd og hvilken funktion de har. Der findes dog nogle steder i Lidanien at disse råd fremstår helt tydelige og klare.


Almene tilbedere:

Tilbedere kaldes for ’Vogtere af viden’, ofte forkortet til ’Vogter’, og ulig andre religioner, kan man med rette ikke kalde sig for ’Vogter’ medmindre man optages i ordnen, som regel gennem en prøve af en art. Inden denne må man også bevise sit vid og sit store talent for at skaffe mere viden. Det er som regel også god etik at den der søger optagelse medbringer en hemmelighed eller en bid viden man normalt ikke kommer sovende til. Almene tilbedere kan være hvem som helst. Din nabo, din bedste ven og selv din fjende. Man ved ikke hvem der tilbeder Delijah før de selv står frem. Nogle tilbedere er meget åbne og nogle er helt lukkede i deres fremstilling. Da tilbedere ofte står helt neutralt i forhold til de fleste sager og kun udtaler sig når det lokale Råd har givet tilladelse, bliver tilbedere ofte udstødt af det øvrige samfund. Men da tilbederne kan arbejde inden for alle fag er det svært at komme uden om en Delijah-tilbeder.


Ceremonier:

Ingen ved helt præcist hvor templer til Delijah ligger. Ofte holdes disse helt hemmeligt. De kan være i et hus, under jorden eller midt på gaden. Kun tilbedere og betroede bliver inviteret til ceremonier.


Kendte personer der tilbeder Delijah:

Fyrst Solran I af Ildrav-Olimaria

Nilrim, Ærkemager og Storrådsmedlem

Advertisement