Lidanien Wiki
Advertisement

Disia er hovedbyen i Tågedalen. Et len liggende i Fyrstedømmet Ildrav-Olimaria. Byen blev grundlagt i år 902 af Fyrstinde Marisha d.2 som et mellemstop på rejsen fra Olimaria By imod de sydligt beliggende len; Rea, Maron og Kleon, da den foregående vej via Duaranos kan tage op til 3 dage længere alt efter vejret.

Byen har 4240 indbyggere hvoraf størstedelen er arbejdere og landmænd, som siden grundlæggelsen har været i gang med at indlemme moseområder til landbrugsjorden.

Tågedalen er notorisk kendt for sine store tågede marskområder og sumpe. Det er tåget i dette område næsten hele året. Kun få uger på højsommeren er der tågefrit.

Historie:

Byen blev grundlagt i år 902 da Fyrstinde Marisha d.2 besluttede at man måtte sætte en stor indsats ind for at mindske transporttiden imellem fyrstedømmets mange byer. Disia blev grundlagt da det blev besluttet at man kunne mindske transporttiden betragteligt ved at føre en ny vej igennem Tågedalen, som på det tidspunkt var relativt ubeboet.

Byen blev grundlagt på en række faste holme midt i det store marskområde. Byen bestod først af en kro og vandingspost. Men hurtigt blev der udvidet med templer og markedsplads. Og få år efter grundlæggelsen påbegyndte den store landindvindingsplan som skulle omdanne marsken til landbrug.

Økonomi og Handel:

Byen fungerer som den vigtigste mellemby på handelsruterne imellem de sydlige len og hovedbyen. På trods af byens store økonomi er byen ikke stor som andre byer af samme karakter, da største delen af økonomien går til sikring af vejene i sumpområderne og til arbejderne som indvinder landbrugsjord. Byens blomstrene handel er stadigt stigende da byen ligger på en ud af 5 veje fra nord imod syd hvor ruten igennem Disia er den korteste og sikreste.

Marsken:

Marsken er byens største problem. Det er, med undtagelse af elviske områder, det eneste uudforskede områder i kongeriget. Tågen og den sumpede marsk gør området delvis ubeboeligt. Samtidig kræver mosen hvert år mange hundrede af ofre. De store landbrugsprojekter udvinder hvert år mange marker til landbrug.

Advertisement