Lidanien Wiki
Advertisement

Erklæringen om Fyrsterne af Lidanien er en traktat dikteret af kong Kolstan I i år 99. Erklæringen oprettede 7 fyrstedømmer som i realiteten var selvstyrende under kongens autoritet.

Erklæringen blev i startet fastlagt som en ren administrativ opdeling af riget som skulle genforhandles ved hver fyrstes død. Men et addendum fra år 102 gjorde fyrstedømmerne til arveriger og dette har været i funktion lige siden, og blev endeligt fastslået i Kongeriget Lidaniens Grundlov af år 1000.

Ved indførelsen af fyrstedømmerne blev følgende fyrstedømmer oprettet:

Storhertugdømmet Ølandar (nu Fyrstedømmet Ølandar)

Fyrstedømmet Olimaria (nu Fyrstedømmet Ildrav-Olimaria)

Magerdømmet Mystrala (uændret)

Hertugdømmet Ildrav (nu en del af Fyrstedømmet Ildrav-Olimaria)

Storhertugdømmet Khaar Stad (nu en del af Fyrstedømmet Ildrav-Olimaria)

Fyrstedømmet Laborania (uændret)

Hertugdømmet De-Lis (nu Fyrstedømmet De-Lis)


Erklæringens ordlyd:

Ved vor kongelige hånd og sejl, erklærer jeg, Kolstan, konge af Lidanien, bærer af Midnatskronen og Gudernes nåde, udnævnelsen af Lidaniens Fyrster.

Vor fyrster skal lede og administrere de dele af vores rige som vi finder passende ved lov herom. Vi opretter ved kongeligt dekret de dertilhørende fyrstedømmer og giver ved vort ord fyrstene ret dertil.

Ved fyrstens død skal dennes hellige opgave overtages af dertilkommende ældste søn eller ved fyrstelig lovgivende dekret herom.

Ske vor vilje da det er lov

Kolstan I Konge af Lidanien.

Advertisement