Lidanien Wiki
Advertisement

Generelt:

Fyrstedømmet Ildrav-Olimaria er kongeriget Lidaniens absolut største fyrstedømme der strækker sig fra Khaar Stad helt til den sydlige grænse.

Fyrstedømmet regeres fra hovedstaden Olimaria By i et samarbejde imellem Fyrsten af Olimaria.


Data:

Hovedstad: Olimaria By

Overhoved: Fyrst Lidanas I Solran, Rigsforstander: Erol af Wenlock.


Historie:

Fyrstedømmet Ildrav-Olimarias oprindelse ligger langt tilbage før kongeriget blev samlet. Fyrstedømmet var dengang et selvstændigt kongerige med navnet Olimarÿna. Kongeriget lbev besejret af kong Lidanas I og uderlagt det nye kongerige.

Ildrav-Olimaria er samlingen af to af de oprindelige fyrstedømmer fra Erklæringen om Fyrsterne af Lidanien: Hertugdømmet Ildrav og Fyrstedømmet Olimaria. Da fyrstedømmerne blev lagt sammen i år 788 blev fyrstedømmet kongerigets største og mest magtfulde.


Regering:

Regeringen føres af Rigsforstanderen af Olimaria, da fyrst Lidanas I er mindreårig. Fyrstedømmet ledes derfor af et råd med Rigsforstanderen i spidsen. Rådet overvåges af Fyrsten af Tirrlock der er en nær slægtning af fyrst Lidanas I.


Politik:

Fyrstedømmets lovgivende forsamling er Olimarias Rigsforsamling der rådgiver fyrsten af Olimaria i juridiske anliggender.

Rigsforsamlingen er fordelt på 2 huse.


Religion og Kultur:Militær:

Advertisement