Lidanien Wiki
Advertisement

Generelt:

Fyrstedømmet Ildrav-Olimaria er kongeriget Lidaniens absolut største fyrstedømme der strækker sig fra Khaar Stad i nord, helt til den sydlige grænse. Samtidig strækker det sig fra Måneskovene i vest, til Man-skoven i øst.

Fyrstedømmet regeres fra hovedstaden Olimaria By i et samarbejde imellem Fyrsten af Olimaria.

Ildrav-Olimaria er sammensætningen af 2 tidligere fyrstedømmer. Riget er beboet af mennesker fra hele kongeriget. Samtidig indeholder fyrstedømmet 3 elviske riger og 2 dværgkongeriger.


Data:

Hovedstad: Olimaria By

Overhoved: Fyrst Lidanas I Solran, Rigsforstander: Erol af Wenlock.


Historie:

Fyrstedømmet Ildrav-Olimarias oprindelse ligger langt tilbage før kongeriget blev samlet. Fyrstedømmet var dengang et selvstændigt kongerige med navnet Olimarÿna. Kongeriget lbev besejret af kong Lidanas I og uderlagt det nye kongerige.

Ildrav-Olimaria er samlingen af to af de oprindelige fyrstedømmer fra Erklæringen om Fyrsterne af Lidanien: Hertugdømmet Ildrav og Fyrstedømmet Olimaria. Da fyrstedømmerne blev lagt sammen i år 788 blev fyrstedømmet kongerigets største og mest magtfulde.


Regering:

Regeringen føres af Rigsforstanderen af Olimaria, da fyrst Lidanas I er mindreårig. Fyrstedømmet ledes derfor af et råd med Rigsforstanderen i spidsen. Rådet overvåges af Fyrsten af Tirrlock der er en nær slægtning af fyrst Lidanas I.

Regeringen er ikke ansvarlig overfor den lovgivende forsamling.


Politik:

Fyrstedømmets lovgivende forsamling er Olimarias Rigsforsamling der rådgiver fyrsten af Olimaria i juridiske anliggender. Rigsforsamlingen har ret til at nedlægge veto imod skatte-lovgivning.

Rigsforsamlingen er fordelt på 2 huse, Rådet og Senatet med i alt 200 medlemmer. Senatet har 150 medlemmer, alle med en juridisk uddannelse og valgt af byernes borgmestre.

Rådet har 50 medlemmer, alle adelige og valgt direkte af fyrsten.

Der er politisk uro i den højere borgerstand om kvalifikationerne og forskellen på reglerne for hvem der må sidde i Rådet og i Senatet.


Religion og Kultur:

Ildrav-Olimaria er hjemsted for 2 af kongerigets største religioner. De har begge hovedsæde i Khaar Stad.

Khaar-religionen tilbedes i stort omfang i handelsmiljøet i hele kongeriget. Men netop i Khaar Stad er tilbedelsen stor og i byen holder Khaar-præsterne stor politisk magt. Det samme kan ikke siges på landet hvor religionen er ilde set da man anser Khaar-præster som penge-griske og snydere.

Epowa-religionen tilbedes over hele hele kongeriget men der er flest tilbedere i Ildrav-Olimaria. Religionen har også sit hovedsæde i Khaar Stad og da guden Khaar og guden Epowa er store modstandere af hinanden kommer det ofte til komplikationer både på landet og i byerne.

Kulturelt set favoriseres Ildrav-Olimaria af sit varme og fugtige klima om sommeren og en mild vinter. Dette har givet fyrstedømmet et eksotisk og specielt præg.


Militær:

Sammenlignet med de øvrige fyrstedømmet råder Ildrav-Olimaria og Tirrlock over store militære ressourcer.

Advertisement