Lidanien Wiki
Advertisement

Den fyrstelige Højesteret er det øverste niveau i de fyrstelige domstole. Disse domstole findes kun i fyrstedømmernes hovedstæder.

Denne domstol føres af en Højesteretsdommer udpeget af fyrsten eller af fyrstedømmets lovgivende forsamling. Dette varierer alt efter hvilket fyrstedømme der er tale om.

Fyrstelig Højesteret kan tage sager op som kommer fra Lensretten.

En sag fra den fyrstelige højesteret kan ankes videre til Højesteretten i Silmaria hvis fyrsten giver tilladelse til det.

Advertisement