Lidanien Wiki
Advertisement

Højesteretten er den øverste domstol i Kongeriget Lidanien. Den befinder sig i Silmaria.

Højesteretten føres af en dommer udpeget af kongen eller direkte af kongen selv. Sager kan også høres af medlemmer af den kongelige familie med kongens accept.

Højesteret tager sager som kommer direkte fra Rådsretten. Samtidig tager denne domstol alle sager om Højforrædderi og det er også blevet almen praksis at denne domstol tager sig af alle sager om kætteri selvom de lavere domstole også her autoritet til at prøve den slags sager.

Til Højesteret er tilknyttet anklage- og forsvarsmyndighed som ved Rådsretten.

Alle sager i Højesteret afgøres med nævninge medmindre kongen erklærer andet.


Fyrstelig Højesteret:

Sager fra Fyrstelig Højesteret i de respektive fyrstedømmer kan ankes fra fyrstedømmerne videre til Højesteretten i Silmaria. Dette kan dog kun ske med fyrstelig tilladelse eller ved kongelig erklæring.

Hvis en sag fra et fyrstedømme afgøres i Højesteretten i Silmaria er dommen fra Silmaria den endelige afgørelse og kan ikke ankes videre.

Advertisement