Lidanien Wiki
Advertisement

Kal-ø er en vulkanø beliggende syd for Via Emera og nord for Østad, i Det Lidanske Øhav. Den søvnige handelsby er en af de rigeste i øhavet da den er den eneste ø i havet som har store mængder vulkansk glas i jorden. Byen har 346 fastboende indbyggere. Dette tal fordobles næsten til 671 hvis man tæller midlertidige arbejdere med som arbejder om vinteren i minerne. Byen er kendt for sin hårde linje overfor al kriminalitet for at hindre smugleri af byens handelsvarer.

Grundlæggelse:

Byen blev officielt grundlagt i 502 da den nye bydel blev opført efter den oprindelige bosættelse blev ødelagt af en storm. Den oprindelige bosættelse viser spor fra præ-Lidansk kultur, men da man ikke har klare historiske kilder er det svært at få den første grundlæggelse dateret.

Økonomi og Handel:

Byen tjener de fleste af sine penge på den lukrative handel af vulkansk glas som eksporteres fra øen. Selvom byen har relativt få indbyggere er hovedbyen stor og øen er præget af de store gårde og godser hvor ejerne af de lokale miner bor. Byen er dog afhængig af import af øl og vin da øen ikke kan dyrke de rigtige afgrøder til produktion af disse. Øen producerer en slags vinterbyg som kun kan bruges til at lave mel.

Forsvar:

Øen beskyttes af flådes fra Via Emera og af primitive, men massive befæstninger overalt på øen. Hovedbyen og flere af mineanlæggene er stærkt beskyttet af palisader og vagttårne. Det er ulovligt at eksportere vulkans glas uden en tilladelse fra lensherren som bor på sit slot på den nordlige side af øen.

Advertisement