Advertisement

Luternia ligger i det nordvestlige Lidanien, i Fyrstedømmet Laborania.

Byen blev grundlagt i år 680 og har i dag 650 indbyggere i selve Luternia og ca. samme antal bønder i det omkringliggende område.

Byen blev i marts år 1000 til centrum for hele kongeriget da Kongevalget i Luternia fandt sted i byen med deltagelse af næsten hele kongerigets højeste adel.

Byen er omgivet af Måneskovene, et elvisk territorium og kun 3 veje fører til og fra byen.

Historie og Mythologi

Byen blev grundlagt omkring år 680 af mennesker som ville drive handel med elverne i de lokale skove. Byen har altid i elviske savn været genstand for legender og historier da Oraklets Profeti og det historiske kongevalg ville finde sted i byen.

De mange historier og legender forblev glemt indtil de pludselig blev en realitet da Kong Tiranis blev myrdet og han ikke havde en arving.

Bystyre, økonomi og militær

Luternias bliver styret af borgmesteren der vælges hvert år af et byråd som vælges for hvert fjerde år. Borgmesteren har også ansvaret for byens og områdets forsvar som bliver varetaget af fyrstelige tropper fra Laborania. Byens meget lille størrelse giver den dog et billede af en overbeskyttet by.

Byens økonomi er hovedsageligt drevet af landhandel og den støre investering der bliver lagt i byen igennem Det Kongelige Hof når kongefamilien tager residens på deres landsted uden for byen.

Kongevalget

Kongevalget i marts år 1000 samlede kongerigets øjne på den lille by. Den unge Hertug af Laborania som i lang tid havde været bosat i byen blev valgt til konge under en lang process af debatter og det kom til militær konflikt imellem Fyrste-familien af Laborania og Fyrste-familien af De-Lis, en kamp der udløste en mindre borgerkrig i kongeriget da den nye konge måtte sikre sig kontrollen over hovedstaden og opnå støtte hos de øvrige fyrster.

Kongelig Residens

Byen tjener også som landsted og sjælden brugt sommerbolig for kongefamilien når de til tider tager ophold på deres gamle gods udenfor byen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.