Lidanien Wiki
Advertisement

Magere er en betegnelse for alle personer som bruger magi tildelt af guden Delijah. En mager ligger under kontrol fra Magerdømmet Mystrala. Men magerne bor som alle andre borgere spredt over hele kongeriget. I Kongeriget Lidanien er magere anset som en særskilt race da ikke alle har det magiske talent som kræves for at blive mager.

En mager er ikke en præst for Delijah, da man ikke har præster for denne religion, men i stedet har magere.

Der findes fem niveauer af magere: (niveauerne angiver deres styrke)

1. Magerling; Magerling er den laveste grad af mager der findes. Denne rang er normalt skrivere, magiske lærlinge under andre magere eller lavere funktionærer i et magerkonklave.

2. Troldmand; Troldmand er den mest almene rang af mager der findes i kongeriget.

3. Mager; Magere findes overalt i kongeriget. De er tilknyttet de lokale konklaver eller arbejder som undervisere. Man kan kun opnå rang af mager når man strengt opfylder Delijahs krav om neutralitet og visdomssamling.

4. ''Ærkemager''; Kun de færreste når denne rang før deres magike oplæring slutter. En ærkemager er leder af et eller flere magerkonklaver.

5. ukendt titel rang; Denne rang har intet kendt navn da endnu færre opnår rangen. Man ved at næsten alle Storrådsmedlemmer er af denne rang ud over nogle få udvalgte. Dette er den stærkeste magerrang der findes.

Ud over de 5 niveauer bliver magere delt ind i 3 kategorier:

Biblioteksmager, Konklavemager, Krigsmager,

Advertisement