Lidanien Wiki
Advertisement

Generelt:

Magerdømmet Mystrala er et fyrstedømme under Kongeriget Lidanien, beliggende i det nordlige Lidanien, nord for hovedstaden Silmaria.

Magerdømmet er kongerigets mindste fyrstedømme og er regeret af Højrådet med Storrådet som lovgivende forsamling.

Fyrstedømmet er hjemsted for alle magere i kongeriget og huser ambassader fra alle kendte riger i verden. Der vides ikke meget om fyrstedømmet da der er meget hemmelighedskræmmeri omkring de informationer som kommer ud derfra.


Data:

Hovedstad: Mystrala

Overhoved: Ukendt medlem af Højrådet. Regeret siden kong Lidanas II


Historie:

Det vides ikke hvornår Mystrala blev grundlagt man man ved det altid har været hjemsted for magiske personer og væsner.

Den generelle holdning er at Mystrala er det ældste organiserede samfund i verden. Samtidig ved man igennem forskellige dokumenter at Mystrala har samarbejdet med elviske riger og Præ-lidansk kultur længe før kongeriget blev grundlagt.


Regering:

Fyrstedømmet regeres af Højrådet med Ærkemageren af Mystrala i spidsen. Lederens navn eller rang kendes ikke da ingen nogensinde har set hans ansigt. Men man ved ud fra erklæringer fra rådet at han har regeret siden kong Lidanas II.


Politik:

Storrådet er Mystralas juridiske organ og fungerer som domstol overfor alle magibrugere i kongeriget. Medlemmerne af Storrådet er spredt ud over hele kongeriget.

Dette fyrstedømme har juridisk set den største autonomi og det største selvstyre i forhold til de andre fyrstedømmer på grund af magernes stadig stigende magt i kongeriget.


Religion og Kultur:

Fyrstedømmets officielle religion er tilbedelsen af guden Delijah, men alle guder er tilladt i byen. Rygtet går at også de ulovlige religioner praktiseres frit i Mystrala.

Dette påvirker kulturen i fyrstedømmet meget. Hele fyrstedømmets arkitektoniske og sproglige kultur er en smeltedigle fra hele kongeriget og hele verden. Visdom og viden sættes højt og det anses som en stor ære at være betroet information.

Militær:

Fyrstedømmets militær består af en række mindre delinger og kompagnier af Krigsmagere.

Advertisement