Advertisement

Byen Palanthos er beliggende i det centrale Lidanien, i Fyrstedømmet Ildrav-Olimaria. Byen er kendt for sine biblioteker og sin store tilstedeværelse af præster, lærde og magikere, og er hjemsted for Lidaniens 5 universitet.

Byen huser 2793 civile indbyggere, handelsmænd og lokale bønder. Dertil kan lægges en stor repræsentation af religiøse personer på op til 1000 mennesker.

Historie og Mythologi

Byen blev grundlagt i år 80 af Falks Palanthos, som en biblioteksby til samling af viden. I lang tid var byen ikke på landkortet, men da et konklave af magere og præster slog sig ned i byen og oprettede byens bibliotek kom byen på landkortet som center for viden og lærdom.

I 1003 blev titlen "Markis af Palanthos" overdraget til fyrstelige rådgiver, Ærkemager og Storrådsmedlem: Nilrim af Rea-konklavet. Ved hans død overgik titlen til Ærkemager og Storrådsmedlem Alistair Coupe af Rea-konklavet.

I 1010 erklærede Rigsforstander af Olimaria; Erol af Wenlock at det skulle oprettes et universitet i byen. Dette stod færdigt året efter.

Universitetsby

Byen status som centrum for visdom og viden i kongeriget var sikret allerede tilbage i 800 tallet. Og byens størrelse vokse hurtigt og byen er et mesterværk af biblioteker og templer. Universitet har rygte for at være det bedste i verden selvom det er mindre en det Kongelige Universitet i Silmaria.

Som universitetsby er byen blevet et nyt center for religion og kultur i Lidanien.

Bystyre og økonomi

Byen styres af Markisen af Planthos der leder byens administrative opgaver og overser byens forsvar. Byrådet vælges for hvert år og kun folk med en uddannelse fra Palanthos kan stille op til byrådet. Byrådet er domineret af Indulstrius og Epowa præster og magere.

Byens økonomi er drevet af de mange rejsende og fastboende indbyggere der lever af handlen til universitetet og de mange templer.

Forsvar

Byen forsvares af fyrstelige tropper fra Ildrav-Olimaria under markisens ledelse. Men byen beskyttes yderligere af mange forskellige korps oprettet af de forskellige templer i byen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.