Lidanien Wiki
Advertisement

Petralun er en større handelsby på den Lidanske kyst bygget hvor Ildrav-Floden løber ud i havet.

Byen har 590 beboere fordelt på flere gårdejere i og omkring den centrale handelsby. Byen blev grundlagt i år 510 som den eneste handelsby som modtog varer fra vulkanøerne Kal-Ø og Rivtos.

Historie

Byens lille størrelse spiller ingen rolle i forhold til byens enorme økonomiske fremgang. Byens grundlæggere tog højde for at importen af krystal og vulkansk glas fra øerne Kal-ø og Vulkos ville blive stor og grundlagde derfor en lille anløbsplads op fik eneret på importen af disse varer.

Økonomi Byens økonomi er baseret på eneretten til import af de eksklusive varer fra øerne. Byens økonomi i forhold til den størrelse er en af det mest fremgangsrige i hele landet. Økonomien i byen styres direkte af Fyrstinden af Laborania på grund af dens vigtige økonomiske eksport forhold. Størstedelen af denne eksport går til Olimaria, De-Lis og Mystrala.

Ølandar konflikten Byen er genstand for generel debat og konflikt i Det kongelige Lidanske Senat imellem Fyrstedømmet Laborania og Fyrstedømmet Ølandar. Byens eneret på import af krystal fra Vulkos er en torn i øjet på Ølandar da øen Vulkos ligger under Fyrstedømmet Ølandar. Men da eneretten er opnået igennem kongeligt dekret er den ikke mulig at ændre fyrstedømmerne imellem.

Advertisement