Advertisement

Rådsret er de kongelige domstoles 2.niveau. Der findes kun 3 af disse domstole i kongeriget, i Silmaria, i Bro og i Grals.

Rådsret tager sager op som kommer fra Tingsretten i de lokale byer. Rådsretten har kun autoritet på kongeligt område og derved ikke i fyrstedømmerne.

Denne domstol føres af en dommer som hører og afsiger dommen. Alle Rådsretter har tilknyttet en anklagemyndighed og en forsvarsmyndighed som henholdsvis anklager og forsvarer tiltalte.

Rådsretten kan indkalde nævninge i sager om mord, mordforsøg, kætteri og lign. sager af stor betydning.

Hvis Rådsrettens dommer godkender sagen kan den videresendes til Højesteretten i Silmaria.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.