Lidanien Wiki
Advertisement

Stadsretten er det første niveau af de fyrstelige domstole der fungerer i de enkelte fyrstedømmer. Alle købsstæder har en Stadsret.

Stadsretten føres af en dommer udvalgt af lenets adelige overhoved eller udpeget af fyrsten selv.

De respektive fyrstedømmer har selv lovgivninger som definerer Stadsrettens autoritet og derfor kan Stadsrettens procedurer osv. variere fra fyrstedømme til fyrstedømme.

Sager fra Stadretten kan ankes videre til Lensretten.

Advertisement