Lidanien Wiki
Advertisement

Stenvad slot, er et fæstningsanlæg beliggende på den sydlige grænse. Fæstningen fungerer som hjemsted for den del af den fyrstelige hær som forsvarer den sydlige grænse.

Omkring fæstningen ligger en større by der fungerer som toldpost for alle varer der kommer over floden. Da Stenvad forsvarer den eneste grænsekrydsning hvor der er bygget bro over floden er den af højeste prioritet. Stenvad har 418

Historie:

Stenvad slot blev grundlagt i år 502 for at bevogte broen over floden. I starten var borgen kun en befæstet kaserne. I år 601 blev anlægget udvidet med nye voldgrave og stenmure. I løbet af de sidste hundrede år er fæstningen blevet yderligere forstærket for et kunne holde til det øgede pres der er kommet på grænse.

Byen Stenvad blev først officielt grundlagt i 672 da man indførte et byråd og byen modtog købsstadsprivilegier.

Økonomi:

Byens økonomi er under slots-kommandantens ledelse. Byen tjener de fleste penge på skatter og told af varer som krydser grænsen. I år 1011 fandt man Konge-diamanter i grænsefloden. Men fjendtlige stammer syd for grænsen forhindrer at man mine dem. Disse stammer ligger nu i forhandlinger med senatet om retten til at mine i floden.

Forsvar:

Byen forsvares af et ukendt antal soldater. Dette tal holdes hemmeligt da man ikke vil have offentligtgjort hvor mange soldater der bevogter broen.

Advertisement