Lidanien Wiki
Advertisement

Storrådet er det lovgivende organ i Magerdømmet Mystrala.

Rådet har 333 medlemmer. Det vides ikke med sikkerhed hvad Storrådet laver da ingen medlemmer har indvilliget i at offentliggøre dette til andre end magere af højere rang.

Fra tid til anden offentliggøres der nye dekreter og lign. fra Storrådet som fungerer som lov for alle magibrugere i kongeriget.

Kun magere af særlig rang eller af stor magisk formåen kan blive medlemmer af rådet. Der er en almen konsensus om at man skal som minimum være Ærkemager af rang eller modtage sin udnævnelse direkte fra Højrådet, men man ved der kun sidder 2 ærkemagere i rådet.

Selvom Storrådet er Mystralas lovgivende organ er det så vidt rygterne siger, sjældent rådet mødes da Magerdømmet ledes af Højrådet. Dette gør at Storrådets medlemmer ofte er i deres lokale magerkonklaver som ofte er at finde i alle byer i kongeriget.

Advertisement