Lidanien Wiki
Advertisement

Tingsret er en domstol der fører sager i de lokale byer på kongeligt område (ikke i fyrstedømmer). Disse lokale domstole ledes af en dommer udpeget direkte af kongen.

Tingsret bruger ikke nævninge i retssager.

Sager om økonomi, handel og generel økonomi afgøres af dommeren med en lægmand af byens handelsstand.

Alle øvrige sager afgøres direkte af dommeren.

Anklagede skal forsvare sig selv og har ikke ret til en advokat medmindre de selv kan betale for en.

Dommeren udpeger iblandt byens juridisk kyndige personer en anklager i sager hvor dommeren og loven finder det passende.

Alle sager kan ankes videre til Rådsretten.

Advertisement