Lidanien Wiki
Advertisement

Valstad er en kaserne by i det østlige Lidanien, i Fyrstedømmet Ølandar.

Byen har 6700 indbyggere hvoraf de fleste er militært personale og familie til dem.

Historie:

Byen blev grundlagt i år 862 som et fæstningsanlæg der skulle fungere som hjemsted for det sydlige forsvar.

Økonomi:

Byen økonomi er understøttet af militærets tilstedeværelse og af de store opdyrkede områder omkring byen. Byens økonomi styres af det lokale handelslaugh.

Forsvar:

Byen har ingen mure. Men er forsvaret af en række lave jordvolde og tårne. Byen fungerer som hovedsæde for fyrstedømmets hære; og det er her at alle nye rekrutter i den fyrstelige hær melder sig til træning, før de bliver fordelt på fyrstedømmets andre kaserne.

Byen er hjemsted for IV og VØlandar-Infanterilegion, og I og II Ildrytteri-legion.

Advertisement